Game Lounge Sweden tillhör nu Cherry

Cherry AB förvärvar Game LoungeCherry AB, ett ägarbolag som investerar i och utvecklar i olika typer av nätkasinon och spelbolag och tillgångar, har just tecknat en 3-delad affär där företaget förvärvar resterande aktier i Game Lounge Sweden AB, ett ledande partnerbolag. 100% ägande är nu bekräftat.

Dealens detaljer

Den första delen av köpeskillingen kommer vara till fastpris och värderas till 100 miljoner kronor, som ska överlämnas kontant när aktierna överförs.

Den andra delen går för 60 miljoner kronor och beror på Game Lounges enhetliga EBITDA från och med 1 januari 2019 till 30 juni 2019 överstiger 90 miljoner kronor. Om detta mål inte har uppnåtts före utgångsdatumet kommer en förlängning att beviljas till och med den 30 september 2019, varvid det konsoliderade EBITDA måste uppgå till 150 miljoner kronor.

Affärens 3:e del uppgår till 100 miljoner kronor och ser att det förvärvade bolagets konsoliderade EBITDA behöver överstiga 300 miljoner kronor för en sammanhängade kvartalsperiod mellan 1 juli 2019 och 31 december 2021 eller mellan 1 oktober 2019 och den 31 december 2021, om den typ av förlängning som redan är detaljerad beviljas. Cherry är auktoriserad att betala hela eller delar av den andra och tredje delen av köpeskillingen i form av B-aktier i företaget självt.

Bolagsstämma behövs

De förvärvade bolagets anställda är säljare, så i och med denna bakgrund utgör inköpet en närstående transaktion. Detta innebär att inköpet måste godkännas av bolagsstämman. Köparens styrelse kommer att författa en skriftligt redogörelse för anslutningen och få ett oberoende värderingsutlåtande, eller en s.k. "fairness opinion", om företaget vars ägande de är intresserade av.

Game Lounges verksamhet har utvecklats stadigt och köparens styrelse har bedömt att bolaget kommer att fortsätta åtnjuta goda marknadsförutsättningar framöver, varför de ville öka sina innehav till 100%. Säljare kommer att förbli i de ledande befattningar som de för närvarande håller, och de nya aktieägarna kommer dessutom att delta i ett incitamentsprogram inom Cherry Group. Styrelsen har följaktligen bedömt villkoren för förvärvet, inklusive alla detaljer avseende köpeskillingen, och ansåg att de var i linje med marknaden. De kommer därför att rekommendera att bolagsstämman godkänner köpet enligt de huvudsakliga villkoren som anges.

Källor:

https://www.cherry.se/

https://www.cherry.se/

Copyright © 2020 www.online-kasinon.se