GiG tillkännager Q1-förluster och Q2-planer

GiG tillkännager siffror för Q1 Gaming Integration Group, mer känt som GiG, har tillkännagivit en nedgång av vinsten i det första kvartalet 2019. Online-bettingsajtoperatören har tillskrivit nedgången till stängning av en större plattformskund under 2018, och till de nya svenska regleringarna som påverkade marknaden när de trädde i kraft den 1 januari i år.

Vinst och EBITDA minskar

Företagets EBITDA, eller vinster före ränta, skatt, värdeminskning och amortering, har minskat till €4.1 miljoner från €4.3 miljoner 2018, och totala gruppvinster har fallit 13 % från €37.3 miljoner till €32.4 miljoner. B2B-vinsten, som föll från €15.3 miljoner till €14.2 miljoner, förstärkte B2C-nedgången, som gick från €25.4 miljoner till €20.2 miljoner.

Stabilisering väntas

Medan man erkänner förlusterna har även GiG ansträngt sig för att understryka att de väntar sig förbättring under återstoden av 2019. Verkställande direktör Robin Reed har sagt att Sveriges återreglering är den första sådana erfarenheten för GiG, och att de ser fram emot att konkurrera om andelar på den svenska marknaden, som de väntar sig kommer att stabiliseras till slutet på året.

Reed förklarade även att hans företag hade väntat sig att ta emot en smäll i B2B och B2C-vinstströmmar på grund av förlusten av sin B2B-kund och den nya svenska lagstiftningen, men att med försiktig utgiftskontroll hade skadan hanterats väl. Avsevärda ansträngningar att följa den svenska marknaden och diversifiering av vinstbasen bidrog också till företagets motståndskraft.

Förbättrade resultat väntas

Allt som allt är Reed ”ganska nöjd” med GiG:s resultat, med hänsyn till de krävande omständigheterna under första kvartalet 2019. Som bevis för företagets robusthet nämnde han det faktum att, till och med under dessa omständigheter, genererade deras medieaffärer sin högsta EBITDA och vinster hittills. Dessa siffror hoppade upp från €4.4 miljoner till €5.2 miljoner, respektive från €8.2 miljoner till €9 miljoner. Reed nämnde även att den operativa verksamhetens kassaflöde ligger på €2.6 miljoner.

Det första kvartalet har även bringat med sig flera “nyckel-lärdomar”, och dessa insikter har använts i strategi och expansionsplanering för framtiden. Reed underströk att reglerade marknader är absolut nödvändiga för långsiktig stabilitet, och sa att företagets spanska lansering som väntas senare under 2019 är viktig som ett insteg i Latinamerika. Det finns även planer på att lansera på asiatiska marknader via Rizk.com.

Vid ingången till det andra kvartalet 2019 var Reeds slutgiltiga kommentar att GiG anser att de framgångsrikt har “navigerat i stormen” under det första kvartalet, och befinner sig i en stark position med flera förestående möjligheter. Marknadsföringsinvesteringar krävs nu för en återgång till tillväxt, avslutade Reed, och en ökning av EBITDA borde följa kort därefter.

Copyright © 2019 www.online-kasinon.se