Svensk iGaming får ny uppförandekod

Ny svensk marknadsföringskod De ledande Svenska medlemsorganen inom spelbranschen, Branschföreningen för Onlinespel (BOS) och Spelbranschens Riksförbund (SPER), har nyligen upprättat en ny uppförandekod för sina medlemmar. Koden är tänkt att råda bot på bekymret med överdriven reklam och marknadsföring av iGaming-företag på den nyligen reglerade svenska marknaden.

Den nya uppförandekoden har satts på pränt av BOS och SPER med målsättningen att alla deras medlemmar ska vidta åtgärder för självreglering från och med den 1 april och framåt. Riktlinjerna upprättades i första hand som svar på Ardalan Shekarabis, landets civilminister, uttryckta oro kring en alltför omfattande och aggressiv marknadsföring av licenstagarna under den nyöppnade marknadens första månader.

Riktlinjerna täcker nio huvudområden

Riktlinjerna pekar ut ett antal nya kontroller inom nio huvudområden, som börjar med kravet att licenstagarna ska se till att reklamen är faktamässigt korrekt. Den får heller inte ger en felaktig bild av spelande på ett sätt som kan skada konsumenternas förtroende. Enligt den här regeln, får operatörerna inte hävda att de har erbjudanden som ”ej kräver registrering”. Koden innehåller också en bestämmelse som säger att licenstagarna måste klargöra för spelarna att inte finns någon garanti för att de kommer att vinna.

Därutöver, får heller inte reklamen främja överdrivet spelande eller antyda att spelandet kan vara en lösning på sociala, ekonomiska, yrkesmässiga eller personliga problem. Det tredje avsnittet i koden säger att licenstagarna tydligt måste ange villkor och steg som krävs för att spelarna ska kunna utnyttja sina bonuserbjudanden och bli uppgraderade. Enligt fjärde avsnittet ska operatörerna undvika att skapa marknadsföring som på något sätt kan verka tilltalande för minderåriga.

Den omfattande nya koden riktar sig även mot sponsring av spel, socialt ansvar och ansvarsfyllt spelande. Det sjätte avsnittet innehåller en klausul som ålägger operatörerna att i sina annonser ha väl synlig information kring stöd för ansvarsfyllt spelande. Deras plattformar måste även länka till stödtjänster för spelrelaterade problem för spelare som berörs (och dras familjer).

Hela ansvaret läggs på operatörerna

Övriga teman och bestämmelser i uppförandekoden handlar om kontroll över kundens integritet, restriktioner av marknadsföring från tredje part, och att hela ansvaret för marknadsföringen hamnar hos operatörerna. Ovanpå detta, finns krav på att iGaming-företagen säkerställer att deras annonser inte hamnar på olagliga webbplatser, inklusive streamingsajter och webbplatser med barnförbjudet innehåll.

Det sista avsnittet fastställer sanktioner för operatörer som bryter mot reglerna. Branschintressenter och allmänheten kan rapportera överträdelser till BOS och SPER, Konsumentombudsmannen, samt tillsynsmyndigheten Spelinspektionen. Enligt de bägge branschföreningarna, har de haft nära samarbete med svenska mediebranschen när de uppfört koden för att se till att de nya kontrollinstrumenten blir så omfattande och effektiva som möjligt, samtidigt som de visar tillbörlig omsorg om spelarna.

Länkar till källor:

https://www.igamingbusiness.com

Copyright © 2020 www.online-kasinon.se