Spelinspektionen bötfäller 2 kasinon

Spelinspektionen utfärdar böterSpelinspektionen har nyligen bekräftat att de utfärdat en ekonomisk bestraffning till två företag. De berörda företagen är AG Communications och Genesis Global, dotterbolag till Aspire Global. Överträdelserna de befanns skyldiga till inkluderar reklam för felaktiga registreringsbonusar till kunder, något som anses bryta mot en grundläggande regel i de nyligen införda bestämmelserna.

 Enkelt uttryckt får ingen operatör eller företag som lyder under de svenska spellagarna erbjuda en återkommande bonus. Bonusar får endast tillhandahållas vid ett enda tillfälle. Både AG Communications och Genesis Global har brutit mot denna regel genom en annonserad registreringsbonus som snabbt tilldrog sin tillsynsmyndighetens uppmärksamhet. Straffet utfärdades snabbt under vad som verkar bli ett hektiskt år för Spelinspektionen.

Stora böter utfärdades

Båda anklagade parter påpekade snabbt att de inte betalat ut några bonusar vid den tidpunkt de kontaktades av tillsynsmyndigheten, men det var för sent. Ingen nåd gavs och stora böter utfärdades. Genesis Global beordrades att betala ett bötesbelopp på 1,7 miljoner kronor. AG Communication beordrades att betala ett något mindre, men fortfarande betydande, bötesbelopp på 500 000 kronor. Detta är ytterligare en händelse som visar att Spelinspektionen tar i med hårdhandskarna när de ser till att reglerna följs in till varje bokstav.

En talesperson för tillsynsmyndigheten kommenterade händelsen och gav ytterligare förklaring till de till synes hårda påföljderna. Det konstaterades att bonusar är ett viktigt ansvarsområde för operatörer, eftersom det främst är genom dessa de drar till sig kunder. Personer med spelproblem kan lockas av bonusar som har långsiktiga återkommande fördelar, likt de som uttryckligen erbjudits av de överträdande parterna, och det är just dessa som tillsynsmyndigheten strävar efter att undvika.

 Ett pågående problem

De nya reglerna för bonusbegränsningar trädde i kraft tidigare i år då Sverige gjorde om sina spellagar. Spelinspektionen har agerat snabbt och inte visat någon nåd gentemot operatörer som bryter mot de nya reglerna, utan hänsyn till det faktum att vissa företag har problem att anpassa sig.

Tidigare i år drabbas två andra parter av lika hårda påföljder, Betway och Mandalorian Technologies fick 5 respektive 9 miljoner kronor i böter efter det att de erbjöd liknande återkommande bonusar.

Det är inte första gången som Genesis Global och AG Communications drabbas av böter, de hade även tidigare i år brutit mot reglerna. I det fallet berodde det på att de två inte lyckats integrera det nyligen introducerade självexkluderingsprogrammet Spelpaus.se. Syftet med programmet är att hjälpa de som anmält sig för att korrigera problematiskt spelande, vilket sker genom att personen frivilligt går med på att förhindras att registrera sig på webbplatser för spel.

Böter på 3 respektive 4 miljoner kronor blev resultatet för underlåtenhet att integrera tjänsten . Denna tidigare händelse inträffade i mars, bara en månad före den senaste överträdelsen som återigen blev en dyr historia för företagen.

Copyright © 2020 www.online-kasinon.se